Noson Tân Gwyllt – Fireworks Night

The Llangrannog Welfare Committee and the Fireworks Committee regret to announce that there will be no fireworks display in Llangrannog this year. Complex issues (including those of safety at this hugely popular event) have led to this decision. We thank you for your understanding. 

Mae’r Pwyllgor Lles Llangrannog a’r Pwyllgor Tân Gwyllt yn drist i gyhoeddi na fydd yna arddangosfa tân gwyllt yn Langrannog eleni.

Kat Dawes 
Ysgrifenyddes y Pwyllgor Lles Llangrannog | Llangrannog Welfare Committee Secretary

 

 

Duck Race and Egg Hunt – Ras Hwyaid ac Helfa am Wyau y Pasg

Dydd Sul 1 mis Ebrill – Sunday 1 Ebrill
Llangrannog Beach Front – Traeth Llangrannog
Weather permitting! Os ydy’r tywydd yn iawn!

Dechrau’r Ras – Race Start: 2.30pm/yp
Gwobrau – Prizes: £20, £15, £10, 5 x £5
£1 a go/yr un

Helfa am Wyau y Pasg, £1
Easter Egg Hunt, £1 a go