Cranogwen Community Event

Digwyddiad Cymunedol – Community Event

Gardd y Pentref Llangrannog
Llangrannog Village Garden

Dydd Sul 31 mis Hydref 2021 11yb
Sunday 31 October 2021 11am

Dewch i gwrdd a’r tîm Cerflun Cymunedol Cranogwen
Come and meet the Crangowen Community Monument team

Clywed am ymdeithiad y prosiect i adeiladu cerflun o Granogwen yn y pentref
Hear an update on the project to raise a statue of Cranogwen in our village

Cwrdd at cerflunydd detholedig Seb Boyesen
Meet chosen sculptor Seb Boyesen

Rhannu eich meddyliau a syniadau
Share your thoughts and ideas