Cysylltu | Contact

Aelodau / Members 2021-2022

Cynyr Ifan (Cadeirydd / Chair) 654214
Gari Jones (Is-Gadeirydd / Vice-Chair)
Clive Bullock (Trysorydd / Treasurer)
Kat Dawes (Ysgrifennyddes / Secretary) llangrannogwelfare@gmail.com
Adrian Brice
Paul Dawes
Gerry Jones
Helena Boyesen
Anne-Marie Bollen
Andy Campbell
Sarah Jones