Cysylltu | Contact

Aelodau / Members 2023-2024

Adrian Brice (Cadeirydd / Chair)
Gari Jones (Is-Gadeirydd / Vice-Chair)
Clive Bullock (Trysorydd / Treasurer)
Kat Dawes (Ysgrifennyddes / Secretary) llangrannogwelfare@gmail.com
Cynyr Ifan
Paul Dawes
Gerry Jones
Helena Boyesen
Jeremy Rix
Tracey Rix
Gail Robinson
Pob Thomas (co-opted)
Vinnie Vincet (co-opted)
Sam Wilmott (co-opted)