Cofnodion | Minutes

Mae’r Pwyllgor Lles yn cwrdd bob yn ail nos Iau yn fisol, heblaw am fis Awst. Os hoffech chi i ni drafod rhywbeth, cysylltwch â’r ysgrifenyddes Kat Dawes llangrannogwelfare@gmail.com. Diolch.

The Committee meets every second Thursday night of the month except in August. If you have anything you would like us to help with or discuss, please contact Secretary Kat Dawes at llangrannogwelfare@gmail.com. Diolch.

No meeting April

Welfare Minutes March 2021

Welfare Minutes February 2021

Welfare Minutes January 2021

Welfare Minutes December 2020

Welfare Minutes November 2020

Welfare Minutes October 2020

Welfare Minutes Sept 2020

Welfare Minutes June 2020

Welfare Minutes May 2020

Welfare Minutes March 2020

Welfare Minutes Feb 2020

Welfare Minutes Jan 2020

Welfare Minutes 14-02-19-2

Welfare minutes 13-12-18

Welfare minutes 08-11-18

welfare minutes 11-10-18

Welfare minutes 13-09-18

No meeting was held in July or August this year. Dim cyfarfod mis Gorffenhaf neu mis Awst.

Welfare minutes 14-06-18

Welfare minutes 10-5-18

Welfare minutes 1-3-18

Welfare minutes 8-2-18 

welfare minutes 11-1-18