Important Notice

Mae gweithredu’n anghyfreithlon ac achosu difrod i’r peiriant tocynnau yn y maes parcio ddim yn cynorthwyo ymdrechion y Cyngor Cymuned, Y Pwyllgor Lles ar y cyd efo’r perchennog i ddatrys y broblem. Mae hyn yn adlewyrchu yn wael ar y gymuned leol ac yn rhoi enw gwael i bentref Llangrannog.
 
Illegal operation and damage to the ticket machine in the car park does not assist the joint efforts of the Community Council and the Welfare Committee with the owner to resolve the problem. This reflects badly on the local community and gives a bad name to the village of Llangrannog.