Ynghylch | About

In 2010, Roy Tarbutt, long-time Committee Secretary, gave a talk about the history of the Committee, which can be read here (English only) (PDF): 2010 AGM – Roy Tarbutt talk

Beth mae’r Pwyllgor Lles yn eu wneud?

What does the Llangrannog Welfare Committee do?

Mae’r Pwyllgor Lles Llangrannog yn dal i fynd yn dda, ar ôl rhyw 80 mlynedd, ac yn y blynyddoedd diwethaf y mae wedi ysgodi dechrau dau bwyllgor, sef Pwyllgor y Tân Gwyllt, Phwyllgor y Milenniwm y disgrifir eu gwaith nes ymlaen. Mae’r rhan fwyaf o’r pentrefwyr yn gwybod am y pethau amlwg y mae’r Pwyllgor Lles yn eu gwneud, megis gofalu am erddi’r pentref, trefnu gweithgareddau ar y traeth ac mewn lleoliadau eraill, trefnu cyfarfodydd cyhoeddus pan fydd materion pwysig i’w trafod, a chefnogi sefydliadau eraill yn y pentref. Ond mae’r pwyllgor yn gwneud gwaith y tu ôl i’r llenni hefyd, yn enwedig trwy bwyso ar gynghorau lleol a chymniau gwasanaethau cyhoeddus er ein lles ni.

After some 80 years, the Welfare Committee is still going strong and in recent years has given birth to two sub-committees, the Fireworks Committee and the Millennium Fund. Most villagers know about the more obvious things that the Welfare Committee does, like looking after the village gardens, arranging events on the beach and in local venues, arranging public meetings when important issues arise, and supporting other village organisations. What is less well known is all the behind-the-scenes work that the committee does, especially in putting pressure on local councils and utility companies to act in our best interests.