AGM 19 April

Pwyllgor Lles Llangrannog Welfare Committee

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

nos Iau, 19 Ebrill am 7.30 yn Y Caban

Annual General Meeting

Thursday 19 April at 7.30 in the Beach Hut

Darlith/Presentation: Ben Lake AGM

AGM 2018 Nomination Form
Please download and return this form to Kat if you would like to join the Commitee

a)    Cyfrifon ac Adroddiad 2015-16

b)    Ethol Pwyllgor 2016-17

c)     Unrhyw fater perthnasol arall

Agenda

 

a)    Accounts and Report for 2015-16

b)    Election of Committee for 2017-18

c)     Any other relevant business

Mae rhaid anfon enwebiadau ysgrifenedig ar gyfer y Pwyllgor
erbyn 18fed Ebrill.

Mae gan holl drigolion yr hawl i fynychu’r cyfarfod ac fe’ch gwahoddir i wneud. Mae’n bosibl penodi dirprwy, gofynnwch am fanylion.

Committee nominations must be made in writing by 18th April.

All residents are entitled and invited to attend and/or join the Committee. A proxy may be appointed; for details please ask.

Cynyr Ifan (Cadeirydd/Chair)

654214; cynyrifan@hotmail.com

Kat Dawes (Ysgrifeyddes/Secretary)

654001; kldawes@gmail.com