Talwrn Cranogwen

Dydd Mawrth, 8 Mawrth, 2022 | 19:30 – 21:00
Neuadd Pontgarreg

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched cynhelir Talwrn arbennig yn Neuadd Pontgarreg.

Pa ffordd well o gydnabod llwyddiant ein harwres Cranogwen? Y ferch gynta’ erioed i ennill gwobr farddonol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac un oedd yn annog merched eraill i ddarllen ac ysgrifennu.
Y Meuryn gwadd yw Mererid Hopwood a’r ddau dîm fydd yn ymryson yw Tîm Crannog V Merched Hawen. Idris Reynolds fydd y Capten ar fwrdd Tîm Crannog a Mari George fydd yn llywio Merched Hawen.

Dewch draw am noson arbennig. Mi fydd Radio Cymru yn recordio’r noson ar gyfer ei darlledu.

To celebrate International Women’s Day a Welsh language poetry evening will be held at Neuadd Pontgarreg. A fitting tribute to Cranogwen the first female to win a poetry prize at the National Eisteddfod. Radio Cymru will be recording the competition for broadcast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.